• Ziyaretçi sadakatini arttırır
  • Ziyaretçilerinizi daha yakından tanımazını sağlar
  • Ziyaretçilerinizden gelen geri bildirimleri en detaylı, en hızlı ve en efektif yolla işletmenize ulaştırır
  • Ziyaretçileriniz ile uzaktan iletişim kurma kanalları yaratır
  • Sosyal medyada bilinirliğinizi arttırır
  • Potansiyel ziyaretçiler kazandırır
  • İşletmenizdeki Wi-Fi ağının güvenliğini sağlar
  • İnternet bağlantı hızınızı kontrol edilebilir hale getirir