Trafik ve hız kontrolü

Wisitor, bağlı olduğu internet ağının bağlantı hızını bağlanacak cihaz sayısına paylaştırarak her kullanıcının yaptığı işlem türüne göre adil bir kullanım kotası ve bağlantı hızına erişmesini sağlar. İşletme ortak kullanıma sunduğu internet ve ağ hizmetlerinin trafik, oturum süresi ve hızını limitlendirilebilir. Bu şekilde ziyaretçiler kötü niyetli kullanıcıların yaptığı trafik ve hız sömürüsünden (P2P, Torrent vb.) etkilenmezler. Ayrıca kötü niyetli kullanıcılar Wisitor’un takibi sayesinde kara listeye alınıp işletmenin internetini kullanamayacak şekilde bloklanırlar.

İkili ağ

Wisitor kullanan işletmelerde Wi-Fi erişimi ikili ağ’a dönüştürülür. Birinci ağ ziyaretçilerin sosyal ağ hesaplarıyla bağlanması için diğer ağ ise işletmede çalışan idari veya hizmet personelinin kullanımı için açılır. Aynı zamanda işletmede kullanılan diğer ağ bazlı yazılımlar (Ör: POS) personel ağına tanımlanır. Bu şekilde hem kullanıcılar hem de işletme personeli daha hızlı ve daha verimli bir internet ve ağ erişimine sahip olur.